ARANŽMAN ZA TRI I SEDAM DANA KOJI UKLJUČUJE U SVOJ PROGRAM SLEDEĆU PONUDU

  • RAFTING TAROM ( 87 KM ) CIJELA TRASA – DVA DANA – KOMPLETAN ARANŽMAN – 200€ (po osobi )
  • PJEŠACKE TURE SA VODIČIMA – dan za cijelu grupu – 30€

  • PLANINARSKE TURE SA VODIČIMA – dan za cijelu grupu – 50€
  • VOŽNJA MOUNTAIN BIKE KROZ MASIV DURMITORA ( 5-20 km.)
  • POLUPANSION U HOTELU JAVOR IZNOSI – 23 eur ( smještaj i dva obroka )

  • TAKSE –po danu 1 eur – OSIGURANJE – po danu 0.5€
  • CIJENA ARANŽMANA OD TRI DANA 270€
  • CIJENA ARANŽMANA OD SEDAM DANA 380€